Over deze site

LokaleArchitectuurinitiatieven.nl is een website van Architectuur Lokaal, onafhankelijk kenniscentrum voor bouwcultuur in Nederland.

Deze website biedt een overzicht van de lokale architectuurinitiatieven in Nederland

Lokale architectuurinitiatieven
Overal ter wereld dragen lokale architectuurinitiatieven bij aan de belangstelling voor architectuur en architectuurbeleid. De initiatieven richten zich zowel op het brede publiek als op de vakwereld van ontwerpers en opdrachtgevers – en zowel op architectuur als stedenbouw, openbare ruimte en landschap. Het betreft meestal onafhankelijke organisaties, en er is vaak een relatie met de gemeente.
Op deze website zijn alle lokale architectuurinitiatieven in Nederland te vinden.

Architectuur Lokaal en de lokale architectuurinitiatieven in Nederland en elders in Europa
Architectuur Lokaal onderhoudt een bijzondere relatie met de architectuurinitiatieven in Nederland en verwante instellingen in het buitenland. Door de jaren heen worden verschillende activiteiten in samenwerking georganiseerd.
Kijk hier voor activiteiten van Architectuur Lokaal met, voor en over architectuurinitiatieven
Kijk hier voor architectuurinitiatieven in andere Europese landen.

Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven
Vanaf de oprichting van de Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA) in 2019 biedt Architectuur Lokaal ondersteuning aan de initiatieven die zich in dit platform hebben verenigd. Voorheen, vanaf 1993, coördineerde Architectuur Lokaal het informele Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA).